- Gói thầu: Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác PCCC
- Dự án: Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác PCCC
- Bên mời thầu: Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Mã thông tin: 212112912515
- Ngày xuất bản: 30/11/2012