Hiện công trình mình làm chuẩn bị thi công hệ thống PCCC, cần nghiệm thu vật liệu đầu vào gồm:
- Ống thép mạ kẽm.
- Ống gen đi dây cho hệ thống báo cháy.
Các phòng LAS em làm việc chung từ trước đến giờ không có chức năng này. Các bác có biết phòng LAS phù hợp tại Hà Nội không ạ?