Tại Quyết định 2057a/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Phạm Dũng từng đảm nhiệm các chức vụ: Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Bộ Công an; Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Nội vụ.


Đồng chí Phạm Dũng - tân Thứ trưởng Bộ Công an


Trung tướng Phạm Dũng còn là Phó giáo sư, tiến sỹ Luật, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đồng chí được đánh giá là chuyên gia về các vấn đề chính trị đối ngoại, an ninh quốc gia, tôn giáo và luật pháp. Hiện nay đồng chí đang là giảng viên của nhiều học viện và trường đại học về lĩnh vực an ninh quốc tế, luật pháp, tôn giáo và dân tộc.
Bằng việc Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm thêm Trung tướng Phạm Dũng, hiện nay Bộ Công an có 8 Thứ trưởng bao gồm: Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Tô Lâm, Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thượng tướng Trần Việt Tân, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Trung tướng Bùi Văn Thành và Trung tướng Phạm Dũn​g.


Theo VanphongChinhphu